Drop us a line...

Send Message
  • en
  • fi
  • ru

Interim Management – vuokrajohtaja Venäjällä

managEast-konsultit ovat toimineet Interim Managerina tai vuokrajohtajina Venäjällä, eri toimialoilla. Verkostossamme on myös suomalaisia vuokrajohtaja-kandidaatteja, joilla on vankkaa kokemusta linja- tai vuokrajohdosta niin Venäjällä kuin länsimaiden markkinoilla. Vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu kun yritys tarvitsee suunnanmuutoksen, on kriisissä tai avainhenkilö jättää yrityksen yllättäen. Vuokrajohtaja on paikalla nopeasti ja toteuttaa yrityksen johdon strategiaa. Verrattuna yrityksen sisältä rekrytoituun väliaikaisjohtajaan, vuokrajohtaja on neutraali, tuo liiketoimintaan tuoreen näkemyksen ja on yleensä henkilökunnan mielestä positiivinen ratkaisu.

Asiakkaillamme on ollut eri syitä palkata vuokrajohtaja. Kaikki ovat kuitenkin tarvinneet kokeneen yritysjohtajan johtamaan yritystä ylimenokauden ja konsultoimaan tulevaisuuden strategiaa. Tyypillisesti projektit ovat kestäneet 3-24 kuukautta.

managEast tarjoaa sekä vuokrajohtajan että strategia-konsultointia. Asiakas saa hyvää vastinetta rahalle, sillä strategia-prosessi ja sen toteutus viedään läpi samalla kun managEast-vuokrajohtaja on yrityksessä.

Interim Management – vuokrajohtaja Venäjällä