Drop us a line...

Send Message
  • en
  • fi
  • ru

Esimieskoulutus ja johdon koulutus Venäjällä

Johtaminen on aina ollut tärkein yksittäinen menestystekijä suomalaisten onnistumisessa Venäjällä. Jotta johtajuus olisi kokonaisuudessaan menestyksekästä, on tärkeää hiota kumpaakin johdon osa-aluetta, joista myös esimieskoulutus ja johdon koulutus Venäjällä koostuu:

  • Asioiden johtaminen, eli management, edellyttää että yrityksen strategia kuvataan selkeästi yhdessä avainhenkilöstön kanssa. Strategia on pilkottava helposti mitattaviksi tavoitteiksi ja tehtäviksi eri osastoille ja tulosten saavuttaminen varmistetaan erilaisilla kannustimilla
  • Päälliköiden ja esimiesten leadership-taitojen, eli ihmisten johtamisen kehittäminen on keskeinen vaatimus sille, että strategia alkaa vähitellen toteutua ja elää käytännössä. Vahva suomalaisperäinen johtamiskulttuuri, joka tukee työntekijöiden kasvua, oma-aloitteellisuutta ja vastuunkantoa, on osoittanut vahvuutensa modernin Venäjän aikana

Kilpailuetua luovan yrityskulttuurin kehittäminen Venäjällä voi olla jopa helpompaa kuin lännessä, sillä valtaosa venäläisistä ei ole kokenut työelämässään kuin konemaista ohjeiden noudattamisen pakkovaltaa. Onkin helppo kuvitella henkilöstön sitoutumisen vahvistumisen määrä, kun työntekijää johdetaan ensimmäistä kertaa vaativalla, mutta työntekijää kuuntelevalla ja osallistumisen mahdollistavalla tyylillä. Uudenlaiselle organisaatiokulttuurille onkin nyt Venäjällä selkeä sosiaalinen tilaus.

Olemme olleet luomassa ja kehittämässä uudenlaista (johtamista ja) johtamiskulttuuria Venäjällä yli 20 kansainvälisessä ja Venäläisessä organisaatiossa. Uskomme, että lyhyelläkin (muutaman päivän) valmennuksella tai konsultoinnilla voidaan saada huomattavaa kehitystä aikaan, sillä yksilön käyttäytymisen muutos alkaa usein asennemuutoksesta, joka saattaa taas olla pienestä oivalluksesta kiinni.

Esimieskoulutus ja johdon koulutus Venäjällä