Drop us a line...

Send Message
  • en
  • fi
  • ru

Myynnin johtaminen Venäjällä – usein yrityksen heikoin lenkki

Toimitusjohtajat haluaisivat nähdä enemmän pro-aktiivisuutta myynti-organisaatioiltaan. Taloudellisten tulosten lisäksi myynti-aktiviteettien tarkka ymmärtäminen on yhä tärkeämpää erityisesti myyntisyklien ollessa pitkiä. Myynnin johtaminen Venäjällä on usein yrityksen heikoin lenkki. Kun yksinkertainen leadien, tarjousten ja kauppojen seurantataulukko saadaan aidosti toimimaan, näkyvät tulokset nopeasti.

Ohjelman kehityskohteena ovat myynnin prosessit (myyntiprosessi, myynnin johtamisen prosessi ja palkitsemisjärjestelmä) sekä käytännössä työtä tekevien ihmisten toiminta  (sitoutuminen, osaaminen ja yhteistyö).

Yrityksen johto saa tarkkaa tietoa myyntihankkeista ja voi paremmin ohjata toimintaa. Kannattavuus paranee myyntityön laadun parantuessa ja organisaation keskittyessä parhaisiin myyntimahdollisuuksiin. Ihmiset yrityksessä hyötyvät selkeästä toimintatavasta mm. siten että raportointi vähenee. He saavuttavat parempia tuloksia kun myynti- ja neuvottelutaidot kehittyvät.

Myynnin johtaminen Venäjällä