Drop us a line...

  • ru
  • fi
  • en

Strategian jalkautus Venäjällä kymmenien projektien kokemuksella

managEast mahdollistaa yritykselle markkinoiden parhaiden mahdollisuuksien hyödyntämisen käytännöllisellä ja suoraviivaisella tavalla. Konseptissa on kolme vaihetta ja se toimii hyvin sekä isoissa että pienissä yrityksissä.

Step 1. Liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä

managEast etsii yhdessä asiakkaan kanssa 3-5 mahdollisuutta parantaa kasvua ja kannattavuutta nopeassa aikataulussa. Mahdollisuudet löytyvät joko uusista markkinoista (asiakkaista ja/tai tuotteista), nykyisistä asiakkaista tai sisäisen toiminnan tehostamisesta.

Liiketoimintamahdollisuudet Venäjällä
Step 2. Muutosohjelma

Jokaiselle mahdollisuudelle tehdään muutosohjelma, jossa määritellään tarvittavat muutokset. Keskeisiä kehitysalueita ovat tarjoama asiakkaille, prosessit joilla tarjoama toteutetaan sekä ihmiset menestyksen takana.

Muutosohjelma
Step 3. Strategian jalkautus Venäjällä

Onnistunut strategian jalkautus koostuu kolmesta osa-alueesta: Selkeistä strategisista tavoitteista, muutosohjelmien toteutuksesta sekä johtamisjärjestelmästä, jolla varmistetaan päivittäisjohtamisen ja strategian yhteneväisyys. Tärkein osatekijä on kuitenkin työn tekevät ihmiset. Oikea osaaminen, todellinen sitoutuminen ja yhteistyö ovat välttämättömyyksiä.

Strategian jalkautus Venäjällä