Drop us a line...

Send Message
  • en
  • fi
  • ru

Tapa toimia Venäjällä

managEast tähtää nopeisiin tuloksiin hands-on toimintamallilla. Pitkän analyysin ja suunnittelun sijaan autamme yritystä löytämään parhaat liiketoimintamahdollisuudet ja autamme niiden nopeassa hyödyntämisessä. Toimimme yhdessä avainporukan kanssa. Toimintatapamme on

    • workshop seminaarit , jossa laajahkon (8-16) avainporukan kanssa kerätään kaikki olemassa oleva tieto ja ymmärrys yhteen. Sovitaan yhdessä 3-5 kehityshanketta, projektia seuraavalle 1-2 vuodelle
    • Lähdetään kentälle johdon ja myyjien kanssa testaamaan uusia sovittuja asioita tai pelkästään myymään uutta tai uudella tavalla
    • Valmennus-seminaarit. Kaikki workshop-seminaareissa ja kentällä opittu kerätään vielä kasaan koulutustilaisuuksiin. Niissä opitaan toisilta, kerätään parhaat kokemukset ja sovitaan yhdessä asioiden tekemisestä uudella tuloksekkaammalla tavalla.

Yrityksen johto on aina toiminnan keskiössä eikä managEastilla ole muuta agendaa kuin yritysjohdon laatima strategia. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä niiden ihmisten kanssa jotka hoitavat liiketoimintaa hands-on mukana porukan kanssa.

managEastilla on todistetusti toimivat konseptit, jotka perustuvat akateemisiin tutkimuksiin ja käytännön kokemukseen. Kaikki hankkeet kuitenkin räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Tapa toimia Venäjällä