Venäjälle ja muihin IVY maihin ja Ukrainaan

Ilman pitkiä analyyseja pääsemme nopeasti liikkeelle potentiaalisten markkinarakojen ja asiakkaiden tai toimittajien identifioinnissa. Paikalliset konsultit tekevät ensimmäiset valmistelevat tapaamiset,  jolloin Suomesta saapuva päämiehemme pääsee ”suoraan asiaan” heti ensi tapaamisella.

Häiriörahoituksella tarjoamme Venäjällä, IVY maissa ja Ukrainassa markkinaselvitystä, asiakaskartoitusta, hankinta- tai alihankinta kumppanuusselvitystä.

Häiriörahoitus korvaa 80 % ostopalveluista.  Kokemuksemme perusteella jo noin 10 t € selvityksellä voidaan päästä alkuun uudella markkinalla,  yrityksenne osuus on vain 20 %

Business Finlandin ja ELY-keskus rahoitukseen kuuluu mm seuraavia toimia:

 • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
 • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
 • Vienti-strategian selvittäminen, uusien markkinoiden ja asiakkuuksien selvittäminen

Tukea voi käyttää myös jakeluverkoston ja uusien markkinoiden selvittämiseen ja kartoittamiseen

managEast häiriörahoituksen tukipaketin kohdemaat

 • Venäjä
 • Baltian Maat: Viro, Latvia, Liettua
 • Valko-Venäjä
 • Ukraina
 • Kazahstan
 • Uzbekistan
 • Georgia
 • Armenia

Katso toimintaamme lännessä www.managwest.fi