Nopeasti uusille markkinoille, niin Idässä kuin Lännessä

Tarjoamme Kazakstanissa ja muualla IVY-alueella markkinaselvitystä, asiakaskartoitusta, hankinta- tai alihankinta kumppanuusselvitystä.

Ilman pitkiä analyyseja pääsemme nopeasti liikkeelle potentiaalisten markkinarakojen ja asiakkaiden tai toimittajien identifioinnissa. Paikalliset konsultit tekevät ensimmäiset valmistelevat kontaktit meidän johdolla. Siten Suomalainen päämiehemme pääsee ”suoraan asiaan” kun järjestämme ensimmäiset off-line etätapaamiset. Myöhemmin jos liidi on kuuma, järjestämme tapaamiset paikan päällä.

Kokemuksemme perusteella yritys pääsee hyvään alkuun n 8000 € panostuksella: esim Business Finlandin Market Explorer 20 t € budjetista yrityksenne oma osuus on vain 40 %.

Business Finlandin ja ELY-keskus rahoitukseen kuuluu mm seuraavia toimia:

  • Uusia kumppanuus- ja alihankintamalleja
  • Kansainvälisten tuotantoketjujen rikkoutumisesta johtuvia uudelleensijoittumisia
  • Vienti-strategian selvittäminen, uusien markkinoiden ja asiakkuuksien selvittäminen

Tukea voi käyttää myös jakeluverkoston ja uusien markkinoiden selvittämiseen ja kartoittamiseen

managEast rahoituksen tukipaketin kohdemaat ”idässä”

  • Baltian Maat: Viro, Latvia, Liettua
  • Kazahstan
  • Uzbekistan
  • Georgia
  • Armenia

Katso toimintaamme lännessä www.managwest.fi