Ilman pitkiä analyyseja pääsemme nopeasti liikkeelle potentiaalisten markkinarakojen ja asiakkaiden tai toimittajien identifioinnissa. Paikalliset konsultit tekevät ensimmäiset valmistelevat tapaamiset,  jolloin Suomesta saapuva päämiehemme pääsee ”suoraan asiaan” heti ensi tapaamisella

KONSULTIT

Tapio Riihinen

Tapio Riihinen

tapio.riihinen@manageast.fi
managwest consultant

Tapio Riihinen on toiminut 10 vuotta länsimarkkinoilla ja 20 vuotta Venäjällä ja IVY maissa, puolet pörssiyhtiöiden toimitusjohtajana, toisen puolen liikkeenjohdon konsulttina (ml. Interim Manager).

managEastin lisäksi Tapio toimii myös Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:n tiimikoordinaattorina. Yhdessä läntisten asiantuntijakonsulttien kanssa Tapio kehittää liiketoimintaa länsimaiden ja entisten Neuvostoliiton maiden välillä.

Tapio Riihisen missiona on ollut viedä suomalaisen johtamisen vahvoja puolia Venäjällä toimiviin organisaatioihin ja toisaalta kitkeä skandinaavisen johtamiskulttuurin ”yli-demokraattisia” piirteitä, joilla ei voi johtaa Venäjällä tuloksellisesti. Myynnin nopea kasvattaminen on hänen toinen intohimonsa, sitä ei voi kuitenkaan tehdä ennen kuin johtaminen on kunnossa.

  Hänen keskeiset toimialueensa

 • Uusien länsimarkkinoiden avaaminen suomalaisille yrityksille.
 • Johdon kehitys- ja koulutushankkeet ylimmälle johdolle Venäjällä (Pankit, telecom, elintarviketeollisuus, polttoaineet, rakennusliikkeet, rakennusmateriaaliteollisuus)
 • Myynnin kehitys Venäjän markkinajohtaja-yrityksissä (rakennusmateriaalit, teräsrakenteet, konevuokraus, elintarvikkeet)
 • Mukana kirjoittamassa väitöskirjaa “FMCG distribution in Russia”.
 • Venäjän liiketoiminnan käynnistyshankkeita, vientimarkkinoiden avaaminen PKT-yrityksille (ELY-keskus kansainvälistymistuki)

Sanna Riihinen

sanna.riihinen@manageast.fi
managwest consultant

Sanna Riihinen on kuluttajakäyttäytymisen, brändäyksen, brändien hallinnan sekä uutuustuotteiden lanseerausten osaaja. Hän on ensimmäisenä Venäjällä lanseerannut menestyksellisesti mm. lakritsan ja konseptoinut sen venäläiseen kulttuuriin sopivaksi (Makulaku Metrin laku). Hän on johtanut menestyksellä kosmetiikka-alan globaalien pelureiden myyntiä ja markkinointia Suomessa ja Pohjoismaissa (P&G- Wella, ghd) sekä kehittänyt kemian tukkukauppaa globaalien raaka-ainevalmistajien kanssa.

  Hänen fokusalueensa ovat

 • kuluttaja: segmentointi, hinnoittelu – ostokäyttäytyminen
 • markkinointi, konseptointi
 • kulutustavaran jakeluratkaisut mukaan lukien luksustuotteet
 • uuden liiketoiminnan käynnistys

Dmitry Alexeev

managwest consultant

Dmitry Kiovassa on toiminut yli 20 vuotta globaalien Tier 1 autoteollisuuden alihankkijoiden kanssa erilaisissa yhteistyöprojekteissa Ukrainan ICT ja engineering-klusterien kanssa. Hänellä oli 15 vuoden ajan, Itä-Ukrainan sotaan saakka, Ukrainan johtava suunnittelutoimisto ”UX-design”-alalla. Toimisto suunnitteli johtaville automerkeille erilaisia auton hallintalaitteita. Dmitry tuntee läpikotoisin Ukrainan teollisen suunnittelun (industrial engineering) ja valtavan ICT resurssin tarjoamat mahdollisuudet. Hän tuntee lisäksi laajalti maan valmistavaa koneenrakennus- ja konepajateollisuutta sekä ICT -teollisuutta. Hän on koulutukseltaan matematiikan tohtori.

Dmitryn fokusalueita ovat:

 • UX-design , fokus ajoneuvoteollisuus
 • Koneenrakennus ja konepajateollisuus
 • Lasi, kumi, kemianteollisuus
 • ICT
 • Palvelusektori mm henkilöstön vuokraus
 • Rakentaminen

Sergey Alekshin

managwest consultant

Sergey Alekshin, tuhannen Venäläisjohtajan haastattelija, on tehnyt strategista markkina-analyysia ja asiakaspotentiaalin kartoitusta em. suomalaisyrityksille 10 vuotta. Kymmenien asiakasprojektien tiimoilta hän on haastatellut satoja venäläisiä yritysjohtajia kasvotusten ja tehnyt tuhansia puhelinhaastatteluita lähes kaikilla Suomea koskevilla toimialoilla. Konsulttitapaaminen toimii usein oven avaajana myöhemmille myyntiaktiviteeteille.

  Hänen keskeiset toimialueet:

 • strategiset markkina-analyysit, asiakashaastatteluiden avulla
 • myynti- ja asiakaspotentiaalin kartoitus (puhelinhaastattelut)
 • myyntitapaamisten järjestäminen

Marina Spiridonova

Marina Spiridonova on ”Grand old Ladymme” Pietarin rakentamisen klusterilla. Marina johti myyntiä ja operaatioita vuosikymmenen alueen kahdella suurimmalla teräsrakenteiden valmistajalla. Konsultoinnissa ja vuokrajohtajana hän on toiminut lukuisten suomalaisten ja kansainvälisten rakentamisen klusterin yritysten kanssa avaamassa ja vahvistamassa yrityksen markkina-asemaa.

  Hänen keskeiset toimialueet ovat

 • tonttien ja rakennusten haku eri käyttötarkoituksiin ja tonttikaupoissa avustaminen
 • teollisuusinvestointien tuki prosessin eri vaiheissa
 • johtamis- ja myyntiprosessin rakentaminen ja kehittäminen

Igor Bakalinskiy

Igor on Uralin alueen kansainvälisesti kokeneimpia konsultteja. Hän on vetänyt useita kansainvälisiä kehitysprojekteja Venäjän ja Itävallan, Italian , Saksan ja Englannin välillä. Projektit ovat olleet sekä kansainväisten rahoittajien (TACIS MTP, EC ECUANET, EBRD) että yritysten välisiä.

Igor toimii tällä hetkellä yhteistyössä mm. EBRDn start-up projektien arvioimisessa sekä ”Euro-Asian Technologipark” –organisaatiossa strategiakonsulttina jäsenyritysten kansainvälistymishankkeissa.

Igor on toiminut konsulttina vuodesta 1999. Hänen toiminta-alueensa kattaa koko Uralin, projekteja on ollut myös Siperian ja Keski-Venäjän miljoonakaupungeissa ja kaikissa Uralin suurkaupungeissa. Manageastin kanssa Igor on tehnyt projekteja vuodesta 2013. Igorin toimialoja ovat mm.

 • energiateollisuus
 • konenrakennus
 • telecom
 • valmistava teollisuus
 • rahoitus

Jari Seikkula

managwest consultant

Jari Seikkula tuntee venäläisen valmistavan teollisuuden mm. konepaja, energiaa tuottavat koneet, huonekalu ja muoviteollisuus. Hän on ollut mukana käynnistämässä erilaisia valmistus-projekteja ja hän on vetänyt 2000-luvulla kahta menestyksellistä vientirengasta (Finpro). Renkaiden jäsenyritysten kärki omaa nyt kymmenien miljoonien € tilauskannan.

  Hänen keskeiset toimialueet ovat

 • tuotantotoiminnan käynnistäminen Venäjällä
 • tuotannollisten prosessien kehittäminen Venäjällä
 • tuotantohyödykkeiden myynti Venäjällä