Viennin käynnistäminen

managEast on auttanut lähes 30 suomalaista yritystä viennin käynnistämisessä Idän markkinoille, Saksaan ja Pohjoismaihin vuodesta 2001 lähtien. Selvitämme nopeasti paikallisten konsulttien kanssa tuotteenne kilpailukyvyn ja mahdollisuudet ottamalla yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja toimittajiin. Järjestämme teille ensimmäiset tapaamiset potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joko virtuaalisesti tai paikan päällä.

Myynnin johtaminen Venäjällä – usein yrityksen heikoin lenkki

Toimitusjohtajat haluaisivat nähdä enemmän pro-aktiivisuutta myynti-organisaatioiltaan. Taloudellisten tulosten lisäksi myynti-aktiviteettien tarkka ymmärtäminen on yhä tärkeämpää erityisesti myyntisyklien ollessa pitkiä. Myynnin johtaminen Idässä on usein yrityksen heikoin lenkki. Kun yksinkertainen leadien, tarjousten ja kauppojen seurantataulukko saadaan aidosti toimimaan, näkyvät tulokset nopeasti.

Ohjelman kehityskohteena ovat myynnin prosessit (myyntiprosessi, myynnin johtamisen prosessi ja palkitsemisjärjestelmä) sekä käytännössä työtä tekevien ihmisten toiminta  (sitoutuminen, osaaminen ja yhteistyö).

Yrityksen johto saa tarkkaa tietoa myyntihankkeista ja voi paremmin ohjata toimintaa. Kannattavuus paranee myyntityön laadun parantuessa ja organisaation keskittyessä parhaisiin myyntimahdollisuuksiin. Ihmiset yrityksessä hyötyvät selkeästä toimintatavasta mm. siten että raportointi vähenee. He saavuttavat parempia tuloksia kun myynti- ja neuvottelutaidot kehittyvät.

Myynnin johtaminen Venäjällä

Johdon koulutus - Leadership Academy

Kaikki onnelliset työyhteisöt muistuttavat toisiaan, jokainen onneton yhteisö on onneton omalla tavallaan

(Leo Tolstoita mukaillen)

Olemme olleet onnekkaita, kun olemme saaneet konsultoida hyvinvoivia ja näin ollen myös menestyksekkäitä työyhteisöjä eri maissa niin Idässä kuin Lännessä: 15 pitkässä johdon ja keskijohdon valmennusohjelmassa (Leadership Academy mallilla) olemme nähneet myös ei niin hyvinvoivia työyhteisöjä, mikä johti lopulta aina yritysten kotiinpaluuseen.

Vuonna 2010 Pietarin alueella neljä alueen viidestä menestyneimmästä yrityksestä oli managEastin johdon koulutusohjelman läpikäyneitä (kts referenssit).

Johdon koulutus Venäjällä

Johtaminen on aina ollut tärkein yksittäinen menestystekijä suomalaisten onnistumisessa Idän markkinoilla. Jotta johtajuus olisi kokonaisuudessaan menestyksekästä, on tärkeää hiota kumpaakin johdon osa-aluetta, joista myös esimieskoulutus ja johdon koulutuksemme koostuu:

  • Asioiden johtaminen, eli management, edellyttää että yrityksen strategia kuvataan selkeästi yhdessä avainhenkilöstön kanssa. Strategia on pilkottava helposti mitattaviksi tavoitteiksi ja tehtäviksi eri osastoille ja tulosten saavuttaminen varmistetaan erilaisilla kannustimilla
  • Päälliköiden ja esimiesten leadership-taitojen, eli ihmisten johtamisen kehittäminen on keskeinen vaatimus sille, että strategia alkaa vähitellen toteutua ja elää käytännössä. Vahva suomalaisperäinen johtamiskulttuuri, joka tukee työntekijöiden kasvua sekä itsensä johtamisen taitoa, on osoittanut vahvuutensa

Kilpailuetua luovan yrityskulttuurin kehittäminen Idässä voi olla jopa helpompaa kuin länsimaissa, sillä valtaosa sikäläisistä työntekijöistä ei ole kokenut työelämässään kuin konemaista ohjeiden noudattamisen pakkovaltaa. Onkin helppo kuvitella henkilöstön sitoutumisen vahvistumisen määrä, kun työntekijää johdetaan ensimmäistä kertaa vaativalla, mutta työntekijää kuuntelevalla ja osallistavalla tyylillä.

Olemme olleet luomassa ja kehittämässä modernia johtamista ja johtamiskulttuuria yli 20 kansainvälisessä ja paikallisessa organisaatiossa. Uskomme, että lyhyelläkin (muutaman päivän) valmennuksella tai konsultoinnilla voidaan saada huomattavaa kehitystä aikaan, sillä yksilön käyttäytymisen muutos alkaa usein asennemuutoksesta, joka saattaa taas olla pienestä oivalluksesta kiinni.