Koodauspalvelut Ukrainassa

ManagEast on perustanut talvella 2024 Lviviin Länsi-Ukrainaan IT-alan  yhteisyrityksen www.Livinit.fi . Yrityksessä toimii kokeneita IT-alan rekrytoijia, joilla on verkostot eri osaamisalojen parhaisiin kykyihin. Tarjoamme koodareita etätöihin niin lyhyisiin projekteihin kuin vakituiseen työsuhteeseeen. Ukrainassa on Euroopan suurin korkeatasoinen koodariresurssi, joka koostuu noin 500 000 koodarista. Monet heistä toimivat ennen sotaa paikallisissa yrityksissä maailmanlaajuisten ITC-jättien alihankkijoina tai suorissa projektisuhteissa suuryritysten kanssa. Konfliktin seurauksena monet näistä yrityksistä ovat siirtäneet hankintojaan pois Ukrainasta.

Sodan seurauksena koodarien hinnoittelutaso on laskenut huomattavasti. Samanaikaisesti koodaus-etätyön käytännöt ja tehokkuus ovat kehittyneet sota-aikana. Näin ollen ukrainalaisen koodauksen tuottavuus on parantunut entisestään.

Vaikka konflikti jatkuu, voimme tarjota riskittömästi erilaisia koodauspalveluita ja koodarien rekrytointipalveluita sekä lyhytaikaiseen että vakituiseen työhön. Esimerkkinä tarjoamastamme palvelusta ovat MES-konsultit (Manufacturing Execution Systems), jotka ovat toteuttaneet yli 1000 teollisuuden automatisointi- ja sähköistämisprojektia 30 maassa yhteistyössä muun muassa Siemensin ja ABB:n kanssa. Lisätietoja MES-konsulteista https://ia.ua/en/services/

KOODARIPALVELUT UKRAINASSA

Tutustu Livinitin toimintaan osoitteessa livinit.fi

Seuraa Livinitin LinkedIn-sivua

Työvoiman vuokraus konfliktin aikana

Ukraina tarjoaa Suomelle arvokkaan työvoimareservin useilla kriittisillä aloilla, kuten SOTE, rakentaminen ja useat teollisuuden sektorit, vaikka maassa vallitsee konflikti. Ukraina pitää tällä hetkellä Euroopan ennätystä yhdistäessään kilpailukykyisen palkkatason, korkean työvoiman osaamisen ja tehokkuuden.

managEastilla on laaja verkosto viranomaisiin ja palveluntarjoajiin alalla. Yhteisyrityksemme kautta pystymme tehokkaasti täyttämään rekrytointitarpeenne.

Videolla Tapio Riihinen kertoo Livinitin taustoista.