Ukraina on noussut 2014 tapahtumien jälkeen kansainvälisten rahoitus-instituutioiden suosikkimaaksi. Kymmenellä miljardilla € on maahan rakennettu tieverkostoa, kaukolämpöverkostoa, jätevesihuoltoa – par`aikaa on käynnissä maanlaajuinen asuintalojen lämmityksen perusparannusprojekti.

Yksityisellä sektorilla eri teollisuuden aloja on rahoitettu miljardeilla korjausinvestointeihin, myös täysin uusiin greenfield investointeihin. Saksa ja Keski-Euroopan maat (CEE) Puola etupäässä ovat hyötyneet ko. investoinneista, Suomi on jäänyt niissä toistaiseksi taka-alalle.

Pod Cast: Valko-Venäjä ja Ukraina - Euroopan uusi Kiina hankinnoissa

 

KOODARIPALVELUT UKRAINASSA

Ukraina hämmästyttää maailmaa tuottamalla Euroopan suurimman koodari-resurssin. Koko resurssi on 500 000 ja kasvua 30 000 vuodessa. Ukrainalaiset ICT-talot tarjoavat koodaripalveluita etätyönä mutta koodari-tiimejä on myös sijoitettu Pohjoismaihin  väliaikaisesti. Erityisesti skandinaaviset start-up/tech-yritykset käyttävät ukrainalaisia palveluja aktiivisesti.

YHTEISTYÖSOPIMUS MAAN 2. SUURIMMAN ICT-PALVELUNTARJOAJAN KANSSA

managEast:lla on partneri-sopimus maan 2. suurimman ICT-palveluntarjoajan kanssa https://miratechgroup.com. Miratechgroup  toimii globaalisti palvellen kymmeniä johtavia yrityksiä mm pankki-, vakuutus-, telcom- ja terveydenhoito-sektorilla kuin myös julkisia instituutioita. Lisäksi managEastilla on yhteistyösopimus pienemmän palvelutarjoajan kanssa.

KOODARIPALVELUT UKRAINASSA

TYÖVOIMAN VUOKRAUS

Ukraina tarjoaa lähivuosina Suomelle parhaan työvoimareservin kaikkein kriittisimmillä aloilla kuten SOTE, rakentaminen, teollisuus ja maatalous.  Maalla lienee tällä hetkellä Euroopan ennätys yhtälössä palkkataso, työvoiman osaaminen ja tehokkuus. managEastilla on yhteydet kaikkiin tarvittaviin viranomaisiin ja palveluntarjoajiin alalla.

UKRAINAN MAA- JA METSÄTALOUS: SUOMALAISELLE OSAAMISELLE KYSYNTÄÄ VUOSIKYMMENIKSI

Ukraina tunnettiin Euroopan vilja-aittana 1. maailmansodan aikaan, mustanmullan alue on Euroopan laajin. Kansainvälisen rahoituksen ansiosta maa on noussut nopeasti takaisin kohti entistä johtoasemaansa: maan maatalousvienti ylitti 20 Mrd € v 2019 , maa oli 3. suurin viejä EU:n alueella.

Suomelle tarjoutuu mielenkiintoisia mahdollisuuksia koko Ukrainan maatalouden arvoketjussa. Maa on useassa maataloustuotteessa maailman suurimpia viejiä ja se tarjoaa monia raaka-aineita ja puolivalmisteita suomalaiseen jatkojalostukseen maailman edullisimpaan hintaan. Suomalaisella alan huipputeknologialla ja tietotaidolla on vastaavasti kysyntää Ukrainassa. Maa tarjoaa myös toimivan alustan erilaisille innovatiivisille pilottihankkeille edullisin kustannuksin.

Ukrainan metsätaloutta odottaa suuret uudistukset, joissa suomalaiset toimijat voivat asettua kuljettajan paikalle. Maa on alkanut kehittää kansainvälisellä rahoituksella metsätalouden arvoketjun alkupäätä, ja kehitystyö jatkuu myöhemmin aina mekaaniseen puunjalostukseen asti. Pelkästään Länsi-Ukrainassa odottaa 20 miljoonan hehtaarin vuosittainen lisähakkuu, nykyisen 10 miljoonan lisäksi. Suomalaiselle osaamisella ja teknologialla on kysyntää vuosikymmeniksi.

UKRAINAN MAA- JA METSÄTALOUS

SUOMELLE KIINNOSTAVIA TEOLLISUUDEN ALOJA UKRAINASSA

Suomalainen valmistava teollisuus voi säästää huomattavia kustannuksia siirtämällä esim. Kiinan hankintojaan Ukrainaan.

Maan elintarviketeollisuuden kasvun myötä elintarvikkeiden pakkausteollisuus on kehittynyt nopeasti ja on käynnistänyt aktiivisen viennin EU-maihin. Maa on Euroopan edullisin polymeeristen elintarvikepakkausten valmistaja.

Kaikki muovi- ja muut polymeerituotteet niin rakennusmateriaaleissa kuin teollisuuden pakkauksissa ovat kehittyneet voimakkaasti. Vienti on käynnistynyt myös Suomeen.

VIENTI SUOMESTA UKRAINAAN

managEast pystyy analysoimaan nopeasti suomalaisen vientituotteen kilpailukyvyn, kysynnän ja potentiaalit asiakas-segmentit sekä asiakkaat. Selvityksen jälkeen voimme järjestää asiakastapaamiset eri puolilla maata ja osallistua tarvittaessa matkalle tukemaan kauppojen käynnistämistä. Meillä on eri teollisuuden aloilla aktiivinen verkosto, jonka jäsenet voivat tarvittaessa toimia suomalaisille agentteina tai edustajina.

TEOLLISUUDEN ALOJA UKRAINASSA