Vienti Venäjälle

managEast on auttanut lähes 30 suomalaista yritystä viennin käynnistämisessä Venäjälle vuodesta 2001 lähtien. Selvitämme nopeasti tuotteenne kilpailukyvyn ja mahdollisuudet Venäjällä ottamalla yhteyttä potentiaalisiin asiakkaisiin ja toimittajiin. Buukkaamme päämiestemme puolesta ensimmäiset tapaamiset potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin ensimmäiselle liikematkalle on helppo lähteä.

Tekninen Maahantuonti

Venäläinen asiakas haluaa ostaa tullatun tavaran useimmiten ruplissa, suomalainen viejä ei sen sijaan halua avata alussa omaa yhtiötä, joka tarvitaan maahantuontiin ja paikalliseen myyntiin. Ratkaisemme ongelman ns. teknisen maahantuonnin avulla eli autamme suomalaista viejää käynnistämään toiminnan paikallisesti ruplamyynnillä.

Tässä mallissa toimitatte vain tuotteenne Haminaan, sen jälkeen hoidamme puolestanne tuotteenne kuljetuksen Pietariin sekä koko maahantuonnin ja tullauksen prosessin ja autamme sen jälkeen myyntitoiminnan käynnistämisessä.

Kuuntele Pod Cast Tekninen maahantuonti

 

Venäjällä keskeinen haaste on löytää paitsi luotettavia yhteistyökumppaneita ja tehokkaita myyntikanavia myös osaavaa ja luotettavaa henkilökuntaa. managEastin konsulteilla on laaja ja monipuolinen kokemus kymmenistä projekteista ja heidän avullaan useat asiakkaat ovat löytäneet osaavaa henkilökuntaa, jota managEast on myös kouluttanut.

Viennin sekä liiketoiminnan käynnistämiseen tai kehittämiseen Venäjällä sopii myös Business Finlandin ja ELY-keskuksen häiriörahoitus sekä ELY-keskuksen jatkuvasti toimivat yrityksen kehittämisavustukset. Suomen valtion tuki on jopa 80 % projektin kustannuksista. Tuen tarkoitus on madaltaa yrittäjien kynnystä käynnistää Venäjän liiketoimintaa. Olemme myös auttaneet asiakkaitamme erilaisten kehittämistukien hakemisessa, mikäli tarvitset tuen hakemisessa apua, neuvomme mielellämme myös tässä.

Myynnin johtaminen Venäjällä – usein yrityksen heikoin lenkki

Toimitusjohtajat haluaisivat nähdä enemmän pro-aktiivisuutta myynti-organisaatioiltaan. Taloudellisten tulosten lisäksi myynti-aktiviteettien tarkka ymmärtäminen on yhä tärkeämpää erityisesti myyntisyklien ollessa pitkiä. Myynnin johtaminen Venäjällä on usein yrityksen heikoin lenkki. Kun yksinkertainen leadien, tarjousten ja kauppojen seurantataulukko saadaan aidosti toimimaan, näkyvät tulokset nopeasti.

Ohjelman kehityskohteena ovat myynnin prosessit (myyntiprosessi, myynnin johtamisen prosessi ja palkitsemisjärjestelmä) sekä käytännössä työtä tekevien ihmisten toiminta  (sitoutuminen, osaaminen ja yhteistyö).

Yrityksen johto saa tarkkaa tietoa myyntihankkeista ja voi paremmin ohjata toimintaa. Kannattavuus paranee myyntityön laadun parantuessa ja organisaation keskittyessä parhaisiin myyntimahdollisuuksiin. Ihmiset yrityksessä hyötyvät selkeästä toimintatavasta mm. siten että raportointi vähenee. He saavuttavat parempia tuloksia kun myynti- ja neuvottelutaidot kehittyvät.

 

Myynnin johtaminen Venäjällä

Johdon koulutus Venäjällä

Kaikki onnelliset työyhteisöt Venäjällä muistuttavat toisiaan, jokainen onneton yhteisö on onneton omalla tavallaan

(Leo Tolstoita mukaillen)

Olemme olleet onnekkaita, kun olemme saaneet konsultoida hyvinvoivia ja näin ollen myös menestyksekkäitä työyhteisöjä Venäjällä. managEast on valmentanut Venäjällä toimivien suomalaisyritysten johtamista ja esimiestoimintaa enemmän kuin kukaan muu länsimainen organisaatio: 15 pitkässä johdon ja keskijohdon valmennusohjelmassa (Leadership Academy mallilla) olemme nähneet myös ei niin hyvinvoivia työyhteisöjä, mikä johti lopulta aina yritysten kotiinpaluuseen.

Vuonna 2010 Pietarin alueella neljä alueen viidestä menestyneimmästä yrityksestä oli managEastin johdon koulutusohjelman läpikäyneitä (kts referenssit).

Johdon koulutus Venäjällä

Johtaminen on aina ollut tärkein yksittäinen menestystekijä suomalaisten onnistumisessa Venäjällä. Jotta johtajuus olisi kokonaisuudessaan menestyksekästä, on tärkeää hiota kumpaakin johdon osa-aluetta, joista myös esimieskoulutus ja johdon koulutus Venäjällä koostuu:

  • Asioiden johtaminen, eli management, edellyttää että yrityksen strategia kuvataan selkeästi yhdessä avainhenkilöstön kanssa. Strategia on pilkottava helposti mitattaviksi tavoitteiksi ja tehtäviksi eri osastoille ja tulosten saavuttaminen varmistetaan erilaisilla kannustimilla
  • Päälliköiden ja esimiesten leadership-taitojen, eli ihmisten johtamisen kehittäminen on keskeinen vaatimus sille, että strategia alkaa vähitellen toteutua ja elää käytännössä. Vahva suomalaisperäinen johtamiskulttuuri, joka tukee työntekijöiden kasvua sekä itsensä johtamisen taitoa, on osoittanut vahvuutensa modernin Venäjän aikana

Kilpailuetua luovan yrityskulttuurin kehittäminen Venäjällä voi olla jopa helpompaa kuin länsimaissa, sillä valtaosa venäläisistä ei ole kokenut työelämässään kuin konemaista ohjeiden noudattamisen pakkovaltaa. Onkin helppo kuvitella henkilöstön sitoutumisen vahvistumisen määrä, kun työntekijää johdetaan ensimmäistä kertaa vaativalla, mutta työntekijää kuuntelevalla ja osallistavalla tyylillä. Uudenlaiselle organisaatiokulttuurille onkin nyt Venäjällä selkeä sosiaalinen tilaus.

Olemme olleet luomassa ja kehittämässä modernia johtamista ja johtamiskulttuuria Venäjällä yli 20 kansainvälisessä ja Venäläisessä organisaatiossa. Uskomme, että lyhyelläkin (muutaman päivän) valmennuksella tai konsultoinnilla voidaan saada huomattavaa kehitystä aikaan, sillä yksilön käyttäytymisen muutos alkaa usein asennemuutoksesta, joka saattaa taas olla pienestä oivalluksesta kiinni.

Interim Management – vuokrajohtaja Venäjällä

managEast-konsultit ovat toimineet Interim Managerina tai vuokrajohtajina Venäjällä, eri toimialoilla. Verkostossamme on myös suomalaisia vuokrajohtaja-kandidaatteja, joilla on vankkaa kokemusta linja- tai vuokrajohdosta niin Venäjällä kuin länsimaiden markkinoilla. Vuokrajohtaja on hyvä ratkaisu kun yritys tarvitsee suunnanmuutoksen, on kriisissä tai avainhenkilö jättää yrityksen yllättäen. Vuokrajohtaja on paikalla nopeasti ja toteuttaa yrityksen johdon strategiaa. Verrattuna yrityksen sisältä rekrytoituun väliaikaisjohtajaan, vuokrajohtaja on neutraali, tuo liiketoimintaan tuoreen näkemyksen ja on yleensä henkilökunnan mielestä positiivinen ratkaisu.

Asiakkaillamme on ollut eri syitä palkata vuokrajohtaja. Kaikki ovat kuitenkin tarvinneet kokeneen yritysjohtajan johtamaan yritystä ylimenokauden ja konsultoimaan tulevaisuuden strategiaa. Tyypillisesti projektit ovat kestäneet 3-24 kuukautta.

managEast tarjoaa sekä vuokrajohtajan että strategia-konsultointia. Asiakas saa hyvää vastinetta rahalle, sillä strategia-prosessi ja sen toteutus viedään läpi samalla kun managEast-vuokrajohtaja on yrityksessä.

interim-management-vuokrajohtaja-venajalla